Lilla Skogspraktikan 2014

Lilla Skogspraktikan 2014 God skoglig ekonomi fås genom minimering av insatser och genom att avverka på ett så ekonomiskt och biologiskt smart sätt som möjligt.

Kalhygge norra Halland