Lilla Skogspraktikan 2014

Lilla Skogspraktikan 2014 God skoglig ekonomi fås genom minimering av insatser och genom att avverka på ett så ekonomiskt och biologiskt smart sätt som möjligt.