Nytt namn; samma kunskap & passion

För skogsbruksplaner, biotopkartering och praktisk rådgivning, välkomna till www.Silvastrategi.se  För information om ekosystembaserat, naturnära skogsbruk, välkomna till www.EcoforestryFoundation.se   För föreläsningar  av Martin Jentzen  www.jentzen.se  För föreläsningar  av Mikael  Karlsson www.konstenatt.se