Nytt namn, samma kunskap

Silva strategi

Silvaskog har bytt namn till Silva strategi. För skogsbruksplaner, biotopkartering och praktisk rådgivning, välkomna till www.Silvastrategi.se

Ecoforestry Foundation

Ecoforestry Foundations uppgift är att främja ett ekosystembaserat skogsbruk, där målet är att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. För information om hyggesfritt och naturnära skogsbruk välkomna till www.EcoforestryFoundation.se

Mikael Karlsson

Mikael  Karlsson
www.konstenatt.se

Martin Jentzen

Martin Jentzen
www.jentzen.se